Oferty pracy dla programistów J2EE

Najnowsze ogłoszenia

Praktyki Let’s Orange #NewTechnology #5G #InternetOfThings

Data publikacji oferty: 06-04-2020

Firma: Orange Polska S.A.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. Nowogrodzka 47

zapoznanie się z budową i konfiguracją elementów sieci Evolved Packet Core monitorowanie wykorzystania zasobów systemów na podstawie zdefiniowanych współczynników KPI (Grafana, Elastic Search, Netscout) wykonywanie testów akceptacyjnych nowych systemów...

Dowiedz się więcej »

Praktyki Let’s Orange #Optics #TransmissionNetwork #Python

Data publikacji oferty: 06-04-2020

Firma: Orange Polska S.A.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. Obrzeżna 7

opracowanie aplikacji wizualizującej przebiegi kanałów optycznych systemu ROADM 1830PSS z możliwością ich wyszukiwania oraz opcją optymalizacji przebiegów weryfikacja i testy napisanej aplikacji wykonanie testów kompatybilności modułów optycznych z...

Dowiedz się więcej »

Praktyki Let’s Orange #OVS #P4 #OpenStack

Data publikacji oferty: 06-04-2020

Firma: Orange Polska S.A.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. Obrzeżna 7

zapoznanie się z językiem P4, architekturą rozwiązania P4rt-OVS oraz sposobem jego programowania stworzenie prototypu In-Band Telemetry na referencyjnej implementacji przełącznika P4 – BMv2 zaprojektowanie implementacji mechanizmu In-Band Network Telemetry w...

Dowiedz się więcej »

Praktyki Let’s Orange #CodeLover #DigitalMind #DevNinja

Data publikacji oferty: 06-04-2020

Firma: Orange Polska S.A.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, Aleje Jerozolimskie 160

projektowanie mobilnych narzędzi komunikacji usprawnienia aplikacji feedbackowych projektowanie wewnętrznych serwisów koordynowanie zagadnień technicznych IT, samodzielnie lub przy współpracy z PM wspieranie kluczowych użytkowników biznesowych w zakresie...

Dowiedz się więcej »

Praktyki Let’s Orange #Flex #ObsługaKlienta #Czatbot

Data publikacji oferty: 06-04-2020

Firma: Orange Polska S.A.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, Aleje Jerozolimskie 160

weryfikacja poprawności działania czatbota i praca nad jego usprawnieniem analiza treści czatów od Klientów pod kątem automatyzacji i poprawy procesów biznesowych kategoryzacja czatów względem tematyki rozmów przygotowywanie rekomendacji do zmian w...

Dowiedz się więcej »

Praktyki Let’s Orange #Java #Spring #UnitTests

Data publikacji oferty: 06-04-2020

Firma: Orange Polska S.A.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. ks. Piotra Skargi 56

rozwój aplikacji webowej w technologii Java8/Spring rozwiązywanie zadań powierzonych do realizacji przy wsparciu opiekuna testowanie oprogramowania oraz pisanie testów jednostkowych i integracyjnych tworzenie dokumentacji technicznej dla implementowanych zadań...

Dowiedz się więcej »

Praktyki Let’s Orange #Java #Agile #Scrum

Data publikacji oferty: 06-04-2020

Firma: Orange Polska S.A.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, Aleje Jerozolimskie 160

tworzenie kompletnych historyjek użytkownika, zgodnych z metodyką SCRUM przekładanie wymagań biznesowych na opis nowych funkcjonalności technicznych implementacja nowych funkcjonalności w wybranej aplikacji w języku Java implementacja testów jednostkowych dla...

Dowiedz się więcej »

Praktyki Let’s Orange #MachineLearning #Elasticsearch #Kibana

Data publikacji oferty: 06-04-2020

Firma: Orange Polska S.A.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. ks. Piotra Skargi 56

analiza możliwości użycia Machine Learning do automatycznego wykrywania przyczyn awarii przygotowanie w narzędziu Kibana prototypu dashbordu do prezentacji zdarzeń w Infrastrukturze posiadasz znajomość systemu operacyjnego Linux znasz podstawowe zagadnienia na...

Dowiedz się więcej »

Praktyki Let’s Orange #Mobile #Network #Supervision

Data publikacji oferty: 06-04-2020

Firma: Orange Polska S.A.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. św. Barbary 2

zapoznanie ze strukturą i zadaniami jednostki, zasadami i narzędziami do monitorowania sieci przygotowanie do samodzielnego (przy wsparciu) monitorowania wybranej domeny technologicznej nauka i praktyka wykonywania diagnostyki na sieci, wykonywania zleceń i...

Dowiedz się więcej »

Praktyki Let’s Orange #SecureIoT #EdgeComputingOfIoT #ProtectionAtTheEdge

Data publikacji oferty: 06-04-2020

Firma: Orange Polska S.A.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, ul. Obrzeżna 7

zapoznanie się z architekturą oraz aspektami bezpieczeństwa usług IoT udział w przeprowadzeniu testów integracji urządzeń IoT, z fizycznymi oraz wirtualnymi systemami do przetwarzania danych współpraca w projektowaniu oraz praktycznej implementacji nowych...

Dowiedz się więcej »